Категории

Видео

Текстов елемент

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

За нас

Фирма Агро Нестум Кооп ЕООД е създадена през 2009 г.

Притежава Разрешително за търговия на дребно с продукти за растителна защита от МЗХГ.

Вписана в Регистъра на ИАСАС на физическите и юридически лица, които произвеждат, заготвят и търгуват посевен и посадъчен материал на територията на Република  България, като производител и търговец на посевен и посадъчен материал.

Член на Българска Асоциация на Производителите  на Оранжерийна Продукция.

Фирмата разполага с високо квалифициран екип от специалисти, Магистри: Инженер-Агрономи  по Агрономство и Растителна защита; Финанси; Инженер по Технология на продуктите от плодове и зеленчуци.

Текстов елемент

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Банер

Полезни връзки