Категории

Видео

Текстов елемент

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

4.Други услуги

– Изготвяне на Технологични проекти в ХВП

–  Изготвяне и внедряване на системата HACCP и ДПП.

– Вътрешен одит по безопасност на храните: ДПП, НАССР, IFS food, BRC и др.

–  Одит и контрол в земеделието.

– Консултации по отношение на възможности за кандидатстване за финансиране по Европейски програми;

Текстов елемент

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Банер

Полезни връзки