Категории

Видео

Текстов елемент

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

2.Консултации, Опазване, Организация и Производство

Дейността на фирмата включва цялостно обслужване на земеделски производители: фирми и частни земеделски стопани.

– Консултации – по Организация, Опазване и Производство на оранжерийни зеленчукови и полски култури.;

– Опазване – цялостни агротехнологични решения за опазване на полско и оранжерийно производство на плодове и зеленчуци;

– Организация и управление – на цялостен процес по отглеждане на полски и оранжерийни култури

Главната цел е проследяване на целия технологичен цикъл за производство на отглежданите земеделски култури: правилен подбор на семена, извеждане на качествена растителна защита, разумно и ефективно торене.

Фирмата предлага абонаментно комплексно обслужване на стопанство или определено производство, след сключване на Договор.

– Попълване на Дневници за РЗ;

 

Текстов елемент

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Банер

Полезни връзки