Категории

Видео

Текстов елемент

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Агро Нестум Кооп ЕООД развива своята дейност в областта на земеделието и ХВП.

Ключови направления в дейността на фирмата са:

– Търговия на дребно – с препарати за растителна защита, торове, семена, посадъчен материал, както и други съпътстващи земеделското производство материали- чрез собствена пазарна мрежа от агроаптеки;

– Консултации – на място по проблеми, свързани със създаването, отглеждането и опазването на земеделските култури.;

– Опазване – цялостни агротехнологични решения за опазване на полско и оранжерийно производство на плодове и зеленчуци;

– Организация и управление – на цялостен процес по отглеждане на полски и оранжерийни култури

– Собствено полско производство на плодове и зеленчуци;

– Оранжерийно производство на зеленчуци;

– Производство на разсад за собствени нужди и по заявка на клиенти;

– Изготвяне на Технологични проекти в ХВП

– Изготвяне и внедряване на системата HACCP и ДПП.

– Вътрешен одит по безопасност на храните: ДПП, НАССР, IFS food, BRC и др.

– Одит и контрол в земеделието.

– Консултации по отношение на възможности за кандидатстване за финансиране по Европейски програми;

Дейността на фирмата включва цялостно обслужване на земеделски производители:фирми и частни земеделски стопани. Главната цел е проследяване на целия технологичен цикъл за производство на отглежданите земеделски култури: правилен подбор на семена, извеждане на качествена растителна защита, разумно и ефективно торене.

За нас приоритет е крайното икономическо състояние на база по-високи добиви и оптимална рентабилност от единица площ.

Агро Нестум Кооп ЕООД е гаранция за качество, ефективност, точна диагностика, своевременна научна и компетентна консултация.

 

Линк в началната страница

Текстов елемент

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Описание на текстов елемент, управляван от админ панела.

Банер

Полезни връзки